7 điều nhà môi giới bất động sản được ví như CEO

Để để trở thành một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp thì cần liên tục học hỏi, am hiểu nhiều lĩnh vực và một nhà môi giới được ví như là một CEO của một công ty.
1) Nhà môi giới – CEO: Để phải là những người chiến lược, và chịu trách nhiệm trước sự thành công của chiến lược đấy. Là một nhà môi giới thất bại của bạn là do bạn.
2) Nhà môi giới – CEO: Tự chịu trách nhiệm thu – chi, là một nhà môi giới phải tự chịu trách nhiệm và quản lý thu chi của mình, lợi nhuận bạn nhận được là do bạn.
3) Nhà môi giới – CEO: Đều phải có tầm nhìn dài hạn, là nhà môi giới hay CEO bạn đều phải có tầm nhìn dài hạn, là nhà môi giới bất động sản bạn cần có tầm nhìn vĩ mô về thị trường, sàn phẩm, …

nghề sale bất động sản
4) Nhà môi giới – CEO: Am hiểu Marketing cũng giống như CEO là nhà môi giới bạn phải am hiểu về MKT để có thể marketing bản thân và marketing bán hàng.
5) Nhà môi giới – CEO: Bậc thầy ĐÀM PHÁM, thuyết phục và tâm lý – Cả hai vị trí này đều là chuyên gia đàm phám, thuyết phục và chuyên gia tâm lý.
6) Nhà môi giới – CEO: Chuyên gia về thuế, là nhà môi giới bạn phải am hiểu về thuế như CEO để có thể đóng thuế theo quyền lợi và nghĩa vụ của bạn.
7) Nhà môi giới – CEO: Nghệ thuật quản trị, là nhà môi giới bạn phải am hiểu về quản trị, quản trị khách hàng, nguồn hàng, rủi do…

Vậy đấy để trở thành một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp không đơn giản. Chúng ta phải tự điều hành “doanh nghiệp” như một CEO.

Return back to Kiến Thức Bất Động Sản

Return back to Home