Chưa có KT3 có mua nhà ở TP HCM được không?

Tôi có hộ khẩu tại Tp. Đà Nẵng, hiện công tác tại Th.Phố HCM và chưa có đăng ký KT3 tại TP.HCM. Hiện tại tôi đang thuê nhà tại Quận Gò Vấp. Nay tôi có nhu cầu mua đất tại TP. HCM, tôi muốn hỏi tôi có thể mua đất tại TP.HCM được không nếu tôi không có KT3 ? Thủ tục xin KT3 như thế nào ? Ngoài ra tôi cần thêm những thủ tục nào để mua đất ở TP.HCM ??? Mong muốn anh chị xem xét hướng dẫn giúp.

Trả lời :
Nhận quyền sử dụng đất:
Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại NƠI ĐĂNG KÝ Hộ KHẩU THƯờNG TRÚ VÀ TạI ĐịA PHƯƠNG KHÁC trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 103 và Điều 104 của Nghị định 181
khoản 3,4:
3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước.
4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng; trong khu vực rừng phòng hộ nếu không sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đó.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện
Tổng quan về dự án căn hộ City Gate 2
1. Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất lần đầu đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất mà đã chuyển nhượng và không còn đất sản xuất, không còn đất ở, nếu được Nhà nước giao đất lần thứ hai đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong thời hạn mười (10) năm kể từ ngày được giao đất lần thứ hai.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

3. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

Return back to Pháp lý bất động sản

Return back to Home