Hồ sơ vay ngân hàng gói tín dụng 30000 tỷ đồng

I.ĐIỀU KIỆN VAY VỐN:
– Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân; Và có xác nhận của đơn vị đang công tác về nơi công tác và thực trạng về nhà ở (theo Mẫu số 01B/NOTM) và chỉ xác nhận 01 lần.

– Đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể. Và có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi đối tượng đó có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục 1) và chỉ xác nhận 01 lần.

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể là:

+ Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người;

+ Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên.

mua nhà ở xã hội hiện nay

II.MỨC CHO VAY:
– Tỷ lệ cho vay là 70% giá trị nhà/căn hộ, nếu thế chấp bằng chính căn hộ mua hoặc 85% giá trị nhà/căn hộ nếu thế chấp nhà ở, đất ở khác.

III.THỜI HẠN VAY:
– Tối đa đến 15 năm

– Phương thức trả nợ linh hoạt tùy theo tình hình tài chính của khách hàng.

IV.LÃI SUẤT VAY:
– Lãi suất cho vay: 5%/năm (áp dụng trong năm 2014)

– Lãi suất các năm tiếp theo thực hiện theo thông báo của BIDV trên cơ sở quy định của NHNN từng thời kỳ. Theo đó, NHNN xác định và công bố mức lãi suất áp dụng cho các năm tiếp theo bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

– Thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay nêu trên tối đa là 10 năm đối với khách hàng mua nhà ở thương mại, nhưng không vượt quá thời điểm 01/6/2023. Sau thời điểm 01/6/2023, áp dụng lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động vốn kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + chênh lệch 2%/năm

– Lãi suất vay được tính trên dư nợ thực tế của khoản vay.

  1. TÀI SẢN ĐẢM BẢO:

– Thế chấp bằng chính nhà/căn hộ mua hoặc thế chấp nhà ở, đất ở khác của khách hàng hoặc bên thức ba.

mua nhà ở xã hội

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VAY VỐN
1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Ngân hàng)
2. Hồ sơ pháp lý:
* CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng và vợ (chồng) (Bản photo),
* CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của bên thứ ba trong trường hợp bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba (Bản photo).
* Hộ khẩu thường trú/KT3/Sổ tạm trú (Bản photo).
* Giấy đăng ký kết hôn (nếu khách hàng vay và vợ/hoặc chồng không đứng tên trong cùng hộ khẩu) hoặc Giấy chứng nhận độc thân (Bản photo).
3. Hồ sơ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay
* Hợp đồng mua bán nhà/căn hộ (Bản photo)
* Phiếu thu hoặc Hóa đơn hoặc Xác nhận thanh toán (Bản photo)
4. Hồ sơ bảo đảm tiền vay/chứng minh sở hữu tài sản (sau khi Ngân hàng chấp thuận cho vay)
* Thế chấp nhà/căn hộ mua: Hợp đồng mua bán căn hộ, Xác nhận mua bán căn hộ qua sàn giao dịch, Phiếu thu, Hóa đơn…. (Bản gốc)
* Thế chấp nhà ở, đất ở khác của khách hàng hoặc bên thức ba: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Tờ khai trước bạ, Biên lai thu thuế… (Bản gốc).
5. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính
* Nếu thu nhập trả nợ từ lương:
ü Hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hoặc Quyết định biên chế, hoặc Quyết định tăng ngạch lương gần nhất … ; (Bản photo)
ü Sao kê tài khoản nhận lương 6 tháng gần nhất, hoặc xác nhận lương của đơn vị công tác; (Bản gốc), hoặc bảng lương của đơn vị công tác (Bản sao y)
* Nếu thu nhập trả nợ từ lợi nhuận kinh doanh: Giấy phép kinh doanh (Bản sao y), Tờ khai thuế GTGT của 3 tháng gần nhất (Bản photo), Biên lai nộp thuế của 2 tháng gần nhất. (Bản photo), Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất. (Bản sao y), Thông tin tình hình hoạt động của Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh (Hợp đồng kinh tế, sổ sách thu chi, giao nhận hàng hóa, hóa đơn đỏ, hóa đơn bán hàng thông thường…) (Bản photo)
* Nếu thu nhập trả nợ từ nguồn khác: Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe…(Bản photo), Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, xe (Bản photo), Giấy chứng nhận góp vốn, chia lợi nhuận, cổ tức hàng kỳ… (Bản photo)

Lưu ý: Đối với các giấy tờ yêu cầu bản photo, đề nghị khách hàng mang bản gốc để đối chiếu khi nhận hồ sơ

Return back to Pháp lý bất động sản

Return back to Home