Chính phủ quyết định cho thuê, mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm

Mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng. Người vay sẽ phải chịu lãi suất quá hạn 130% nếu chậm trả nợ.

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường.

Ở Việt Nam, nhà ở xã hội được định nghĩa là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng được quy định của Luật Nhà ở thuê hoặc thuê mua (người thuê nhà ở sau một thời gian quy định thì được mua và được công nhận sở hữu đối với nhà ở đó) theo quy chế do Nhà nước quy định.[1][2] Đây là chính sách có ý nghĩa xã hội lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, khi mua nhà ở xã hội, người vay sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Tại Ngân hàng Chính sách, mức lãi vay thấp hơn 0,2%/năm so với các nhà băng thương mại. Nhưng người vay sẽ phải trả mức lãi bằng 130% lãi suất khi vay nếu để nợ quá hạn.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá hàng năm, đồng thời đưa ra kiến nghị điều chỉnh lãi suất sao cho phù hợp.

mua nhà ở xã hội

Nghị định 100 quy định, người mua, thuê nhà ở xã hội sẽ được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Nếu xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm. Khách hàng có thể thỏa thuận với ngân hàng để vay với thời hạn ngắn hơn.

Trong thời gian tối thiểu là 5 năm, người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng và không được phép thế chấp nhà ở dưới mọi hình thức. Chỉ sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người mua, thuê mua mới được bán lại, cho thuê.

Return back to Tin tức

Return back to Home