Phân biệt giữa giao đất và cho thuê đất

Giống nhau: đều được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Khác nhau: thuê thì có thời hạn và mang tính thương mại (thuê thì phải trả tiền), giao thì có thời hạn hoặc không và chủ yếu mang tính xã hội.

Giao hay thuê

Đối tượng Sử dụng đất theo hình thức giao không thu tiền

Đối tượng duy nhất theo hình thức này là các hộ Gia đình được nhà nước giao đất nhà nước, và thỏa mãn 2 điều kiện: phải trực tiếp sản xuất và diện tích đất được giao phải nằm trong hạn mức (không quá 3 ha với đất nhà nước trồng cây hàng năm và không quá 30 ha với đất nhà nước trồng cây lâu năm, nếu ngoài hạn mức rồi thì phải thuê). đối tượng này không phải trả tiền nhưng vẫn được hưởng đầy đủ quyền nhất: thừa kế, cho, tặng, thế chấp, ..

Đối tượng Sử dụng đất theo hình thức giao có thu tiền: chỉ có 2 đối tượng

Đối với hộ Gia đình cá nhân sử dụng đất ở: bao giờ cũng được cấp Quyền sử dụng đất lâu dài và có thu tiền

Cho các tổ chức kt trong nước (không bao gồm doanh nghiệp nước ngoài) xây dựng, kinh doanh nhà ở để bán (đây cũng là hình thức duy nhất cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nhà ở)

Đối tượng phải Sử dụng đất theo hình thức thuê: có 2 trường hợp

Phải trả tiền thuê đất hàng năm: đối với hộ Gia đình khai thác khoáng sản, đất mặt nước (nuôi trồng thủy sản), mặt bằng sản xuất, kinh doanh như sản xuất gốm, ngói, vật liệu xây dựng, ..

Được lựa chọn giữa trả tiền thuê hàng năm hoặc trả 1 lần: chỉ áp dụng cho các tổ chức nhà nước.

Đất sử dụng ổn định lâu dài thì khi giải thỏa sẽ được đèn bù theo giá thị trường, và nếu dùng để góp vốn hoặc chuyển nhượng thì vẫn là đất sử dụng ổn định lâu dài, nếu chuyển nhượng dự án có đất sử dụng ổn định lẫu dài cho tổ chức, cá nhân người nhà nước thì đất sẽ được chuyển thành đất thuê với thời hạn 70 năm, hết thời hạn này sẽ được nhà nước gia hạn nhiều lần và mỗi lần không quá 70 năm và không thu tiền thuê đất (nhà nước vẫn tránh dùng từ giao đất cho trường hợp người nhà nước).

Đất sử dụng có thời hạn thì khi giải tỏa, giá sẽ căn cứ vào giá của phương án giải tỏa và nói chung mức giá này sẽ nằm giữa giá nhà nước quy định và giá thị trường.

Ngoài những đối tượng được nhà nước giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền, phải thuê đất của nhà nước thì còn có những đối tượng được phép chọn lựa giữa 2 hình thức giao có thu tiền hoặc thuê.

Thuê

Dành cho tổ chức, cá nhân, hộ Gia đình: đất mặt bằng sản xuất kinh doanh, đất công cộng nhắm mục đích kinh doanh, vd: đất chợ, trường học tư hay bệnh viện tư, sân bay, bến cảnh (các khu vực dành cho buôn bán trong đó), kinh doanh khu vui chơi giải trí (như suối tiên). Lưu ý phân biệt đất công cộng này với loại đất công cộng được giao không thu tiền (đường sá, trường học hay bệnh viện công).

Chỉ dành cho tổ chức: đất kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê. Đất dùng vào mục đích sản xuất nhà nước, đất để đầu tư xây dựng nhà cho thuê.

Như vậy, với các doanh nghiệp, tổ chức thì có tới 5 trường hợp, còn với cá nhân , hộ Gia đình thì chỉ có 3 trường hợp chọn lựa.

công viên hồ bơi tại city gate 2

Các vấn đề khi chuyển nhượng dự án: có 2 vấn đề chính là hình thức Sử dụng đất và thời hạn Sử dụng đất (vì nói chung chuyển nhượng dự án đa số là chuyển nhượng đất, và chủ yếu là các doanh nghiệp trong nước chuyển nhượng cho các doanh nghiệp nhà nước)

– Hình thức Sử dụng đất: trừ 1 số trường hợp chuyển dự án cho tổ chức, cá nhân người nhà nước thì mới cần chuyển đổi hình thức Sử dụng đất. nếu đó là đất thuê và tiền thuê không có nguồn gốc từ ngân sách thì khi chuyển sang thuê thời hạn 70 năm và không phải đóng tiền Sử dụng đất, còn nếu tiền thuê trước đó có nguồn gốc từ ngân sách thì phải chuyển sang thuê và phải trả tiền.

– Thời hạn: nếu là đất sử dụng lâu dài thì sau khi chuyển nhượng vẫn là đất sử dụng ổn định lâu dài (trừ trường hợp chuyển cho doanh nghiệp, cá nhân nhà nước), còn nếu đất là giao hoặc thuê có thời hạn thì thời hạn sẽ bằng thời hạn còn lại.

– Về quy định cho vấn đề chuyển nhượng dự án thì hiện tại pháp luật đã tương đối hoàn thiện, khác với trước đây, chưa có quy định nên các doanh nghiệp thường phải đi đường vòng, đi rất xa mới đạt được mục đích.

Return back to Pháp lý bất động sản

Return back to Home