Điều kiện được bán nhà hình thành trong tương lai

Hiện nay thị trường BĐS đang ấm, hoạt động kinh doanh BĐS vào cuối năm đang thực hiện những cú nước rút trong bán hàng. Vì vậy, người mua nhà dự án cần phải tỉnh táo khi quyết định mua qua các kênh môi giới. Vì thời gian qua, có quá nhiều nạn nhân của những môi giới “nổ” mà tiền mất tật mang, khi mua nhà hình thành trong tương lai. Theo luật Kinh doanh BĐS năm 2014, có quy định tại điều Điều 55- “Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh” có nêu:

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Luật sư Nguyễn Thanh Biên (VPLS Hoàng Việt Luật TP HCM)

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Return back to Pháp lý bất động sản

Return back to Home