Không có di chúc tài sản được chia như thế nào?

Tôi nhờ luật sư tư vấn cho trường hợp như sau:

Ba tôi mất không để lại di chúc gì cả, các sổ đỏ về nhà và đất ruộng đều do ba tôi đứng tên, tên trong sổ là cấp cho Hộ gia đình.

Nay các anh em chúng tôi muốn thỏa thuận chuyển cho mẹ tôi đứng tên toàn bộ giấy tờ nhà và ruộng thay ba tôi đã mất. Tuy nhiên, trong 13 anh em tôi thì có 1 người không đồng ý ký giấy tờ cho mẹ đứng tên trong sổ đỏ.

Xin hỏi luật sư tư vấn làm thế nào để mẹ tôi đứng tên trong sổ đỏ nhà đất khi 12 anh em tôi đồng ý và chỉ có 1 người không đồng ý (Sổ đỏ ba tôi đứng tên là Cấp cho hộ gia đình).

Xin chân thành cảm ơn và mong luật sư tư vấn sớm giúp em.

nhà trẻ tại căn hộ city gate

Kính gửi Quý bạn đọc

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch bất động sản xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành xin phúc đáp đến bạn như sau:

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại Điều 212 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

“Điều 212. Sở hữu chung của các thành viên gia đình

1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của Bộ luật này.” Như vậy, đất được cấp cho hộ gia đình thì thuộc quyền sở hữu chung của tất cả mọi thành viên trong hộ gia đình. Việc xác định những người có quyền đối với quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình được căn cứ vào sổ hộ khẩu tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”

Như vậy, trong trường hợp này, đất được cấp cho hộ gia đình và việc định đoạt quyền sử dụng đất là tài sản của hộ gia đình phải được tất cả các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên đồng ý.

Và nếu người không đồng ý có tên trong sổ hộ khẩu vào thời điểm được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và ở thời điểm hiện tại người này đã đủ 15 tuổi thì việc tặng cho Quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của người này.

Theo như bạn trình bày thì trong số 13 người con có 1 người không đồng ý tặng cho quyền thừa kế thì người nhận di sản thừa kế quyền sử dụng đất có thể thỏa thuận để thanh toán cho người này một khoản tiền tương ứng với phần di sản thừa kế người đó được hưởng.

Nếu không thỏa thuận được thì có thể giải quyết theo quy định tại Điều 202, Điều 203 Luật Đất đai 2013 về giải quyết tranh chấp đất đai.

Return back to Pháp lý bất động sản

Return back to Home