Phương thức thanh toán linh động của căn hộ city gate 3

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ City Gate 3

(Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú)

Có 03 phương thức thanh toán linh hoạt cho khách hàng lựa chọn.

Trường hợp 1: Thanh toán theo từng tháng

Đợt 1 – 10% Ngay khi ký HĐ đặt cọc (Bao gồm tiền đặt cọc) Sau 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC

Đợt 2 – 1% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1

Đợt 3 – 1% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2

Đợt 4 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3

Đợt 5 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4

Đợt 6 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5

Đợt 7 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6

Ký kết HĐMB chính thức

Đợt 8 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7

Đợt 9 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 8

Đợt 10 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9

Đợt 11 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10

Đợt 12 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11

Đợt 13 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12

Đợt 14 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 13

Đợt 15 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 14

Đợt 16 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 15

Đợt 17 – 2% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 16

Đợt 18 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 17

Đợt 19 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 18

Đợt 20 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 19

Đợt 21 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 20

Đợt 22 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 21

Đợt 23 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 22

Đợt 24 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 23

Đợt 25 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 24

Đợt 26 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 25

Đợt 27 – 3% Sau 01 tháng ngày kể từ ngày thanh toán đợt 26

Đợt 28 – 25% Nhận căn hộ (31/05/2019, có thể sớm hơn)

Đợt 29 – 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ

Tổng cộng: 100%

Trường hợp 2: Thanh toán theo quý

phương thức thanh toán <a href=căn hộ city gate 3" width="650" height="481" />

Trường hợp 3: Thanh toán theo tiến độ xây dựng

phương thức thanh toán của city gate 3

HOTLINE PKD CĐT 0938. 542. 338

Return back to Tin tức

Return back to Home