Quy định về việc mua và bán nhà ở xã hội

Theo Sở TN&MT Hồ Chí Minh, trường hợp chuyển nhượng – mua bán nhà ở xã hội khi đã đủ điều kiện được thực hiện theo Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Việc nộp Tiền sử dụng đất được thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 19/6/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 88/2016/TTL-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ TN&MT; Hướng dẫn Liên ngành số 1353/HD-LN ngày 23/2/2017 của Sở TN&MT, Cục Thuế Hồ Chí Minh và Kho bạc Nhà nước Hồ Chí Minhi thì cơ quan tính thuế là Chi cục thuế cấp huyện nơi có đất.
 
Việc thu các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã và các ngân hàng được Kho bạc ủy nhiệm thu hoặc phối hợp thu thực hiện. Nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
“Về cách tính tiền thuế sử dụng đất khi chuyển nhượng – mua bán nhà ở xã hội được hướng dẫn rất cụ thể tại Thông tư số 139/2016/TT- BTC. Theo đó, trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách Nhà nước 50% Tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Nếu bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% Tiền sử dụng đất. Giá đất để tính Tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quy định tại bảng giá đất nhân với (x) hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua bán lại nhà ở xã hội. Hệ số phân bổ để xác định Tiền sử dụng đất trong trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư là tỷ lệ giữa diện tích căn hộ bán với tổng diện tích sàn tòa nhà.
 mua nhà ở xã hội
Cụ thể, Tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại nhà ở xã hội trong trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại NƠXH là căn hộ chung cư được xách định bằng 50%, nhân với (x) diện tích căn hộ chung cư, nhân với (x) giá đất, nhân với (x) hệ số phân bổ Tiền sử dụng đất cho căn hộ. Như vậy, không thể có chuyện thuế sử dụng đất cho căn hộ nhà ở xã hội lên tới gần trăm triệu như tin đồn. Số tiền thuế này không hề lớn. Cư dân cần đến Chi cục thuế sở tại để được hướng dẫn và tính toán chính xác, tránh hoang mang không đáng có” – đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT nhận định.

Return back to Pháp lý bất động sản

Return back to Home